• Vị trí tuyển dụng: ASM
 • Địa điểm làm việc:

  – Miền Trung

  – Hồ Chí Minh

  – Miền Tây

 • Số lượng: 01
 • Ngày hết hạn: 31/05/2022

  —————————————————————-

 • Vị trí tuyển dụng: Giám sát bán hàng
 • Địa điểm làm việc: Tất cả tỉnh thành
 • Số lượng: 40
 • Ngày hết hạn: 31/05/2022